Hệ thống Tư duy - Phạm Ngọc Quang

Hệ thống Tư duy - Phạm Ngọc Quang

Tôi là học sinh chuyên toán, được học ở Hungary 7 năm nên cách tôi là Tư duy Hệ thống. Hệ thống có nghĩa, tư duy được sắp xếp theo cấu trúc.

Cấu trúc tư duy của tôi: 1. Cách tư duy Khoa học + Logic 2. Các lý thuyết nền tảng 3. Các lĩnh vực ứng dụng 4. Kết quả cụ thể

Chào mừng bạn đến với Hệ thống Tư duy của Phạm Ngọc Quang.

Tôi là học sinh chuyên toán, được học ở Hungary 7 năm nên cách tôi là Tư duy Hệ thống. Hệ thống có nghĩa, tư duy được sắp xếp theo cấu trúc.

 

Vì sao cần tư duy hệ thống:

 

Trong cuộc sống chúng ta thường xuyên ra quyết  định. Chất lượng cuộc sống tùy thuộc vào chất lượng tư duy. Vậy  làm thế nào để Tư  duy tốt, nhanh và hiệu quả???

Chúng ta thường xuyên tiếp  nhận quá nhiều thông tin. Chúng ta phải đánh giá, phân loại  chúng. Làm thế nào để Sử dụng thông tin phục vụ cho cuộc sống???

Chúng ta cần tư vấn, hỗ trợ  người khác ... chúng ta cung cấp thông tin gì cho họ? Họ cần thông tin gì ???

 

Vì vậy, thay vì tư duy chắp vá, lộn xộng vừa khó cập nhật, vừa khó kiểm chứng ... chúng ta cần tư duy hệ thống. Nói cách khác thay vì mớ bòng bong, chúng ta sắp xếp lại theo cách hệ thống.

 

Cấu trúc tư duy của QuangPN:

Bao gồm 4 tầ

  1. 1. Cách tư duy Khoa học + Logic: Những tư duy  sâu nhất
  2. 2. Các lý thuyết nền tảng: Kiến thức nền tảng
  3. 3. Các lĩnh vực ứng dụng
  4. 4. Kết quả cụ thể

 

Ngày: 31/5/2021 - đăng bởi: QuangPN
QuangPN 05/31/2021 02:43:06 PM

Tag: #Tổng quan:

----------------