Trang web kỹ năng nghề nghiệp cho LSLer

Hệ thống Tư duy - Phạm Ngọc Quang

Tôi là học sinh chuyên toán, được học ở Hungary 7 năm nên cách tôi là Tư duy Hệ thống. Hệ thống có nghĩa, tư duy được sắp xếp theo cấu trúc.

Cấu trúc tư duy của tôi: 1. Cách tư duy Khoa học + Logic 2. Các lý thuyết nền tảng 3. Các lĩnh vực ứng dụng 4. Kết quả cụ thể

Kỹ năng Mindmap

Lịch sử ra đời của Sơ đồ tư duy - và cách tạo Sơ đồ tư duy trên Canva